Maulina, Hana, & Fenny Raharyanti. " OPTIMALISASI PENCEGAHAN COVID-19 DI PERUMAHAN VISAR INDAH PRATAMA 2 CIBINONG KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020.." Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif [Online], 4.2 (2020): 212-221. Web. 15 Aug. 2022