Muslim, Masfarwati, Imas Kania Rahman, & Anung Al Hamat. "42 MODEL COMMUNITY COUNSELING ISLAMI DI PESANTREN DAARUT TAUHIID BANDUNG." PROSIDING BIMBINGAN KONSELING [Online], (2018): 361. Web. 18 May. 2022