Fajri, F., ., R., & Rahman, I. 2018 Aug 2. 7 KURIKULUM ISLAMI PAUD MELALUI PENDEKATAN AL-QABISI. PROSIDING BIMBINGAN KONSELING. [Online] :